Inloggen Cliëntportaal Contact Aanmelden Kosten & vergoeding Welkom Home Wie ben ik Behandelaanbod

Welkom bij Natuurlijk Psychologie. Kortdurende psychologische behandelingen voor volwassenen binnen de Basis GGZ met een landelijk karakter. Waar de spreekkamer zowel binnen als buiten kan zijn, en de behandeling aangevuld kan worden met paarden. De inzet van paarden zorgt voor nog meer ervaringsgerichte therapie doordat de paarden je spiegelen in je doen en laten.

Behandelaanbod

 Kortdurende psych​ologische behandelingen voor volwassenen bij uiteenlopende psychische klachten, problemen en vragen als:

De praktijk is niet toegerust voor behandeling van: 

Ik maak gebruik van de volgende therapievormen: 

Wie ben ik

Mijn naam is Yvette Boots en ik ben werkzaam als GZ-psycholoog. Hoewel ik aanvankelijk voor een technische opleiding koos, merkte ik dat mijn interesse toch eigenlijk veel meer bij onszelf, bij de mens ligt. En vooral bij ons psychisch welbevinden. Dus ik maakte de switch en in 2005 studeerde ik aan de VU af als psycholoog binnen de afstudeerrichting Klinisch Psychologie. In de jaren daarna volgde ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en specialiseerde ik me in verschillende therapievormen zoals de cognitieve gedragstherapie en emdr. Daarnaast combineerde ik binnen de Specialistische GGZ met veel plezier mijn werk met de hobby die ik al van jongs af aan had, namelijk paardrijden, in de vorm equitherapie (ook wel hippische therapie). Met Natuurlijk Psychologie ben ik  weer in de gelegenheid deze therapievorm uit te voeren. Ditmaal binnen de Basis GGZ.   

In ons contact staat voor mij de ontmoeting binnen een veilige en oordeelvrije omgeving centraal. Vanuit deze ontmoeting verkennen we welke klachten je ondervindt en tegen welke problemen en patronen je aanloopt. Hier helderheid over krijgen kan leiden tot afname van klachten. Eveneens kan het aanleren van andere manieren van omgaan met jezelf en anderen van belang zijn. Uiteraard hebben we ook oog voor je kwaliteiten en sterke kanten. 

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT), en de Vereniging EMDR Nederland (VEN).  

GZ-psycholoog BIG: 69916877425 
KvK nummer: 74345915 
AGB code persoonlijk: 94013300 
AGB code praktijk: 94067399

Kosten en vergoeding

Contractvrij werken

Natuurlijk Psychologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij. Dit betekent voor jou als cliënt dat je zelf de factuur van Natuurlijk Psychologie ontvangt en betaalt. Daarna kun je deze declareren bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je verzekeringspolis zul je als gevolg 55%-100% vergoed krijgen. Heb je een restitutiepolis, dan zal de vergoeding door je verzekering hoger liggen, dan bij een naturapolis. Wil je weten hoe dit bij jou zit, informeer dan bij je zorgverzekering. Meer informatie over contractvrij werken vind je hier https://contractvrijepsycholoog.nl/

Vergoeding en tarieven

Wanneer je een verwijsbrief van de huisarts (of in sommige gevallen van de bedrijfsarts of medisch specialist) hebt, wordt je behandeling bij Natuurlijk Psychologie vergoed vanuit je basisverzekering. De specifieke vergoeding is dus afhankelijk van de door jou afgesloten polis. Hou er hierbij rekening mee dat eerst je eigen risico verrekend wordt. Landelijk is het eigen risico voor 2024 vast gesteld op €385,- maar deze kan hoger zijn als je dit met jouw zorgverzekeraar af hebt gesproken.   

Tarieven

Natuurlijk Psychologie hanteert de door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa, landelijk vastgestelde tarieven. De tarieven zijn gebaseerd op de duur van de sessies en het type sessie (diagnostiek of behandeling). Natuurlijk Psychologie hanteert hierbij de vooraf ingeplande tijd, ook als de sessie korter of langer duurt. Deze werkwijze heet ‘planning = realisatie’ en is een wettelijk bepaalde manier van werken. Wijkt de duur van de afspraak meer dan 15 minuten af van de geplande afspraak, dan zal het tarief aangepast worden op basis van realisatie.   

NZa tarieven GZ-psycholoog

Duur vanaf (minuten) Diagnostiek Behandeling
5 € 39,98 € 31,48
15 € 68,88 € 56,19
30 € 114,20 € 95,67
45 € 159,70 € 135,89
60 € 183,44 € 161,46
75 € 223,48 € 198,72
90 € 274,01 € 242,76
120 € 380,13 € 346,41

Niet vergoede zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder vergoede zorg. Dit wordt ook wel ‘niet basispakketzorg’ genoemd. Dit zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen. Je klachten kunnen wel behandeld worden bij Natuurlijk Psychologie, maar de behandeling zul je zelf moeten betalen. Het door de NZa landelijk vastgestelde tarief hiervoor is €124,16 per 60 minuten en geldt over alle bestede tijd. Dus ook de tijd die besteed wordt aan verslaglegging, onderzoek en overleg met derden zal worden opgenomen in de factuur. Dit zelfde tarief wordt gehanteerd wanneer je ervoor kiest om zonder verwijsbrief van de huisarts in behandeling te komen.

Wegblijftarief

Verschijn je niet op een afspraak of zeg je je afspraak binnen 24 uur voor de afspraak af, dan geldt, ongeacht de reden, een wegblijftarief van €90,-. Dit wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar en zul je zelf moeten betalen.  

Aanmelden en intake

Aanmelden

Aanmelding verloopt via het contactformulier. Ik zal binnen 5 werkdagen per mail of telefonisch contact met je opnemen.

Intake

Als behandeling bij Natuurlijk Psychologie passend lijkt, wordt er een afspraak voor de intake gemaakt. In de intake inventariseren we je klachten en hoe deze samenhangen met je levensloop. Ook hebben we aandacht voor je sterke kanten. Het is mijn streven om aan het einde van de intake al een inschatting te kunnen maken of Natuurlijk Psychologie voor jou passend zou zijn. Indien dat het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor het behandelplangesprek. In dit behandelplangesprek zullen we onze bevindingen bespreken en bij overeenstemming samenvatten in een behandelplan. Deze vormt de leidraad voor de behandeling. In sommige gevallen blijkt echter in de intakeprocedure dat Natuurlijk Psychologie voor jou niet de meest passende zorg is. Ik zal je dan zo goed mogelijk adviseren over een passend alternatief.  ​ 

Verwijzing

Wil je in aanmerking komen voor vergoede zorg, dan is een verwijsbrief van de huisarts vereist. Hierin dient in ieder geval vermeld te staan:

Deze verwijsbrief dien je voorafgaand aan de intake of bij aanvang van het intakegesprek aan mij te overhandigen.

Bereikbaarheid

Natuurlijk Psychologie is het beste per mail bereikbaar. Op vrijdag, wanneer de praktijk geopend is, zal de telefoon aan staan, vanwege de spreekuren zal ik niet altijd kunnen reageren. In beide gevallen zal ik binnen 5 werkdagen per mail of telefonisch contact met je opnemen. In crisisgevallen kun je contact opnemen met je huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Wachttijden

Op dit moment is er geen wachttijd.

Privacy

Mijn privacybeleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kun je hier  lezen.

Contact

Om je aan te melden of bij vragen verzoek ik je te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Indien het een aanmelding betreft, graag de onderstaande benodigde gegevens vermelden:

Ik zal binnen 5 werkdagen per mail of telefonisch contact met je opnemen en gebruik de gevraagde gegevens alleen voor dit doeleinde.

Contactgegevens

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoonnummer: 06-39 40 3063

De praktijk is geopend op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

In crisisgevallen kun je contact opnemen met je huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.  

Natuurlijk Psychologie maakt gebruik van de accommodatie van Zorgboerderij Boom- van de Nes
Middenweg 94
1462 HE Middenbeemster